[1]
Lönngren, J. 1. Värdefullt bidrag till homohistorien. lambda nordica. 19, 1 (1), 118-121.