[1]
Höglund, A. 1. Välbehövlig nordisk litteraturantologi om förmodat svårtillgänglig queerteori. lambda nordica. 19, 1 (1), 110-113.