[1]
Tracyk, M., Wurm, M. and Ahonen, L. 1. Psykologers upplevelse av klienter med könsöverskridande beteende. lambda nordica. 18, 3-4 (1), 77-99.