[1]
Prieur, A. 1. Seksualitet og kjønn i kulturelt perspektiv: Det siste århundredets oppdagelser av seksualitet, fulgt av en dekonstruksjonistisk øvelse. lambda nordica. 3, 1 (1), 35-50.