[1]
Milton, L.S. 1. Axels tribader. Om den lesbiska tematiken i August Strindbergs "En dåres försvarstal". lambda nordica. 17, 3 (1), 17-43.