[1]
Lönngren, A.-S. 1. Ordens skapande kraft: Den Okändes queera maskuliniteter i Till Damaskus I–III. lambda nordica. 13, 4 (1), 61-73.