[1]
Stenberg, L. 1. Selma Lagerlöf dramatiserad för TV. lambda nordica. 13, 3 (1), 56-57.