[1]
Munck, K. 1. Selma Lagerlöf - en lesbisk författare?. lambda nordica. 13, 3 (1), 11-24.