[1]
Edenheim, S. 1. Kön/Genus/Begär och andra besvärligheter: En teoretisk diskussion sprungen ur en analys av den medicinska diskursen rörande intersexualism. lambda nordica. 9, 1-2 (1), 148-164.