[1]
Rosenberg, T. 1. Varför heteronormativitet?. lambda nordica. 8, 3-4 (1), 6-9.