[1]
Lindeqvist, K. 1. Pionjärporträtt: Carl Rådemyr. lambda nordica. 8, 2 (1), 46-49.