[1]
Lennerhed, L. 1. Avvikelse eller variation? RFSU om homosexualitet på 1930- och 1940-talet. lambda nordica. 8, 2 (1), 35-45.