[1]
Magnusson, J. 1. Förteckning över artiklar i lambda nordica 1989-2001. lambda nordica. 7, 4 (1), 58-63.