[1]
Söderström, G. 1. Nazismens homoerotiska rötter. lambda nordica. 7, 4 (1), 45-52.