[1]
Wasshede, C. 1. Avvikande könstolkning. lambda nordica. 7, 4 (1), 22-31.