[1]
Rosenberg, T. 1. Det nya Lukas-evangeliet: Om det heteronormativa mottagandet av Fucking Åmål. lambda nordica. 6, 4 (1), 23-36.