1.
Laskar P. Queer teori och feminismen: Beröringspunkter och spänningar. lambda [Internet]. 1 [cited 2022Jan.27];2(3-4):67-0. Available from: http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/30