1.
Lindgren M. (A)sexuella (icke)subjekt: Frånvaro av begär som (o)möjliggjord position. lambda [Internet]. 1 [cited 2022Jan.27];12(4):50-9. Available from: http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/232