Laskar, Pia. “Queer Teori Och Feminismen: Beröringspunkter Och spänningar”. lambda nordica 2, no. 3-4 (1): 67-80. Accessed January 27, 2022. http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/30.