Laskar, P. “Queer Teori Och Feminismen: Beröringspunkter Och spänningar”. Lambda Nordica, Vol. 2, no. 3-4, 1, pp. 67-80, http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/30.