Lindgren, M. “(A)sexuella (icke)subjekt: Frånvaro Av begär Som (o)möjliggjord Position”. Lambda Nordica, Vol. 12, no. 4, 1, pp. 50-59, http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/232.