[1]
D. Kulick, “Queer Theory: Vad är det och vad är det bra för?”, lambda, vol. 2, no. 3-4, pp. 5-22, 1.