[1]
M. Lindgren, “(A)sexuella (icke)subjekt: Frånvaro av begär som (o)möjliggjord position”, lambda, vol. 12, no. 4, pp. 50-59, 1.