Laskar, P. (1) “Queer teori och feminismen: Beröringspunkter och spänningar”, lambda nordica, 2(3-4), pp. 67-80. Available at: http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/30 (Accessed: 27January2022).