Warkander, P. (1) “"Att man går där och ser halvkvinnlig ut, kan ju vara ganska provocerande" – Queer estetik och klubbliv i nutida Stockholm”, lambda nordica, 14(3-4), pp. 24-42. Available at: http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/271 (Accessed: 27January2022).