Kulick, D. (1) “Queer Theory: Vad är det och vad är det bra för?”, lambda nordica, 2(3-4), pp. 5-22. Available at: http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/26 (Accessed: 27January2022).