Laskar, Pia. 1. “Queer Teori Och Feminismen: Beröringspunkter Och spänningar”. Lambda Nordica 2 (3-4), 67-80. http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/30.