Lindgren, Matilda. 1. “(A)sexuella (icke)subjekt: Frånvaro Av begär Som (o)möjliggjord Position”. Lambda Nordica 12 (4), 50-59. http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/232.