AMBJÖRNSSON, F. Barn, barnkultur och begär. lambda nordica, v. 27, n. 2, p. 107–110, 2 Sep. 2022.