VÄNSKÄ, A. Introduction. lambda nordica, v. 16, n. 2-3, p. 13-16, 11.