STEORN, P. Mode och skam: Om Sighsten HerrgÄrd, aids, garderober och arkiv. lambda nordica, v. 14, n. 3-4, p. 78-103, 11.