LINDGREN, M. (A)sexuella (icke)subjekt: Frånvaro av begär som (o)möjliggjord position. lambda nordica, v. 12, n. 4, p. 50-59, 11.