Kulick, D. (1). Queer Theory: Vad är det och vad är det bra för?. Lambda Nordica, 2(3-4), 5-22. Retrieved from http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/26