Lindgren, M. (1). (A)sexuella (icke)subjekt: Frånvaro av begär som (o)möjliggjord position. Lambda Nordica, 12(4), 50-59. Retrieved from http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/232