(1)
Ambjörnsson, F. Barn, Barnkultur Och begär. lambda 2022, 27, 107–110.