(1)
Söderström, G. Konsten Att Inte Vilja Se. lambda 1, 17, 123-128.