(1)
Laskar, P. Queer Teori Och Feminismen: Beröringspunkter Och spänningar. lambda 1, 2, 67-80.