(1)
Lindgren, M. (A)sexuella (icke)subjekt: Frånvaro Av begär Som (o)möjliggjord Position. lambda 1, 12, 50-59.