(1)
Svensson, I. Sigrid Fridmans Staty Av Fredrika Bremer I HumlegÄrden. lambda 1, 12, 43-45.