(1)
Reimers, E. Utkast till En Queer-Teologi. lambda 1, 8, 114-123.