[1]
Vänskä, A. 1. Introduction. lambda nordica. 16, 2-3 (1), 13-16.