[1]
Kulick, D. 1. Queer Theory: Vad är det och vad är det bra för?. lambda nordica. 2, 3-4 (1), 5-22.