[1]
Lindgren, M. 1. (A)sexuella (icke)subjekt: Frånvaro av begär som (o)möjliggjord position. lambda nordica. 12, 4 (1), 50-59.