[1]
Rosenberg, T. 1. Arbete och kärlek. lambda nordica. 12, 4 (1), 46-49.