[1]
Svensson, I. 1. Klara Johanson som kritiker. lambda nordica. 12, 4 (1), 11-37.